Hlavným partnerom festivalu je Tatra banka

Tatra banka sa dlhodobo venuje podpore slovenskej umeleckej tvorby, dizajnu, vzdelávania a rozvoju v oblasti digitálnych technológii. Vážime si, že sa táto spoločnosť rozhodla investovať do rozvoja talentu, nadania, intelektu a inovatívnosti aj prostredníctvom festivalu Art & Tech Days.

Stay updated

By clicking the button above I consent to the Privacy Policy.

Partneri