Change
shape
shape

Tohtoročná Art & Tech konferencia bude skúmať tému Change. Môžu technológie, umenie a dizajn ovplyvňovať a vyvolať zmenu v ľudskom správaní? Na pomoc riešiť tieto témy a ponúknuť svoj pohľad na zaujímavé otázky sme pozvali medzinárodných rečníkov.

Dokážeme premietnuť ľudskú myseľ do robotov, aby sme porozumeli ľudským konfliktom?

Ako menia technológie umelecký objekt na umelecký subjekt? Infiltruje umenie samo o sebe spoločnosť, spoločnosť agentov, ktorí môžu vyvolať zmenu?

Môžu technológie slúžiť ľudskej evolúcii a systémov okolo nich? Ako môžu priniesť osobnú zmenu? Ako môžu odomknúť naše neustále sa rozširujúce kapacity a pomôcť nám žiť život s dopadom, ktorý má zmysel?

Čo sa stane, ak sa kreativita spojí s technológiou? Spojením tradičného remesla so špičkovými technológiami môžu technológie určite veci rozžiariť, ale ako zmenia zložitú dynamiku hodnotových reťazcov na celom svete?
Aký majú technológie vplyv na hodnoty a ako ovplyvňujú komunity a trhy? Ako sa od nás očakáva, že budeme konať? Ako by sme mali interagovať a zapájať sa do našich životov a do našich komunít?

Môžu umenie a kultúra viesť k zmene? Ide o to, byť medzi transformáciou a zmenou.
Keď sa technológia, umenie a spoločnosť prelínajú, vytvárame miesto, kde dochádza k posunu. Umelci, svetoví občania a technológie nám pomáhajú porozumieť svetu a poskytujú nám perspektívu pre premyslené rozhodnutia.

Ako môžeme transformovať súčasné postupy na udržateľné? Ako pracujeme so spoločenskými výzvami, inkluzívnymi inováciami a transformačnými vzdelávacími prístupmi pri vytváraní viacrozmerných synergií, ktoré majú zjavný vplyv prostredníctvom dizajnu?

Spoločne preskúmame tému z umeleckej, spoločenskej kultúrnej, inovatívnej a technologickej perspektívy.

Svet, ako sme ho vytvorili, je procesom nášho myslenia. Nie je možné ho zmeniť bez zmeny nášho myslenia.

Albert Einstein

Program

Spíkri

Katie Ledger/UK

Ambra Trotto/SE

Martin Honzik/AT

Vik Maraj/CA

Lisa Lang/DE

Maurice Benayoun/FR

Lucia Pašková/SK