Human Responsibility

Festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry

Konferencia
22. 11. 25. 11. 28. 11.

Art & Tech Days je jedinečný festival, ktorý spája umenie s technológiami

  • medzinárodná konferencia
  • top spíkri, popredné firmy a organizácie
  • priestor pre spolupráce
  • workshopy, interaktívne inštalácie a multimediálne performanc
  • 6-dňový program venovaný všetkých vekovým kategóriám

 

Košice – UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia

Organizátor Creative Industry Košice reaguje na tento prestížny titul festivalom Art & Tech Days.

5 rokov
77 spíkrov a umelcov
8000 návštevníkov
73 eventov
human

Human Responsibility

Človek čelí zásadným výzvam. Umelá inteligencia a digitálna revolúcia, sociálna nerovnosť či digitálna demencia, klimatická zmena a jej dopady sa stali najväčšími problémami, ktorými by sa svet mal intenzívne zaoberať. Potrebujeme riešenia, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v spleti zložitostí a povedú k trvalo udržateľnej budúcnosti.

Úlohou každého z nás je prevziať zodpovednosť za všetky oblasti, do ktorých zasahujeme a ktoré sme si ako ľudstvo podmanili. Mali by sme byť schopní nájsť udržateľný spôsob ako žiť naplnený a zodpovedný život vo vzťahu k sebe samému a vo vzťahu k svetu. Na tému zodpovednosti sa festival Art & Tech Days pozrie prostredníctvom odborníkov z viacerých oblastí.

Behind the scenes

Košice a UNESCO

Mediálne umenie

Medzisektorová spolupráca

Creative Industry Košice

„Cieľom podujatia v roku 2021 je poukázať na vplyv človeka a technológií na prostredie a svet. Digitálna realita aj všetky technológie sú dielom ľudí a preto môžeme ľudstvo považovať za plne zodpovedné za ich použitie. Vplyv človeka na planétu je zásadný.“
– Michal Hladký, CEO CIKE
pixels

Stay updated

By clicking the button above I consent to the Privacy Policy.

Partneri