Change

Festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry

21 - 27 Nov 2022

Art & Tech Conference 24 Nov

Art & Tech Days

21. - 27. 11. 2022

Program

Art & Tech Conference

24. 11. 2022

Viac

CHANGE

nadobudnutie iných vlastností, nahradenie niečoho, niekoho iným

Krátky slovník slovenského jazyka

Súčasný rýchly technologický pokrok a nečakané udalosti ako COVID, vojna, energetické krízy, majú hlboké politické, ekonomické a sociálne dôsledky. Spochybňujeme naše hodnoty. Našu každodennú existenciu začínajú formovať pojmy ako collective resilience (kolektívna odolnosť) alebo posthuman. Spoločným prechodom do nových sfér možností, by sme sa mali sami seba opýtať:

 

Ako môže byť ľudské správanie ovplyvnené a pozmenené technológiami, umením a dizajnom?

 

Počas Art & Tech Days 2022 budú naši hostia diskutovať o tejto dileme:

Dokážeme premietnuť našu myseľ do robotov a porozumieť tak ľudským konfliktom? (Benayoun)

Ako menia technológie umelecký objekt na umelecký subjekt? (Honzik)

Ako môžu technológie slúžiť ľudskej evolúcii a systémom okolo nich? (Trotto)

Ako môžu technológie odomknúť naše neustále sa rozširujúce kapacity a žiť život tak, aby zmysluplne vplýval na iných (Littlefield)

Aký majú technológie vplyv na hodnoty a komunity? (Maraj)

Ako máme interagovať a zapájať sa do našich životov a komunít? (Pašková)

Ako môžeme transformovať súčasné postupy na tie udržateľné? (Lang)

 

Ak chceme, aby bola naša zmena úspešná, musíme prelomiť správanie, preskúmať dôsledky, zjednodušiť proces, pripraviť sa na prekážky. Musíme oceniť cestu, porozumieť výsledku a zmapovať náš úspech.

Ide o to byť uprostred transformácie a zmeny. Nebáť sa zmeny, ale spoliehať sa na ňu.

Na tohtoročnom Art & Tech Days preskúmame potenciál technológií, horizonty umenia a kapacity kultúrnych a kreatívnych sektorov pre udržateľné inovácie. Pochopenie hybných síl zmien a ich vzájomného pôsobenia znamená schopnosť predvídať postoje, zapájať sa do súčasných a budúcich technológií, vytvárať scenáre a predvídať obmedzenia.

 

SVET, AKO SME HO VYTVORILI, JE PROCESOM NÁŠHO MYSLENIA. NIE JE MOŽNÉ HO ZMENIŤ BEZ ZMENY NÁŠHO MYSLENIA

- Albert Einstein -

Program

Konferencia

Tohtoročná Art & Tech konferencia bude...

Workshopy

Ako môžu dáta vytvoriť umelecké dielo? Ako...

Multimediálna performancia

Rozi Mákó & Nano vjs & sedemminut ...

Výstavy

Dátové maľby, ktoré na digitálnom plátne p...

Diskusia

Americký spisovateľ a futurista Alvin Toff...

Pozrieť program

Spíkri

Katie Ledger/UK

Ambra Trotto/SE

Martin Honzik/AT

Vik Maraj/CA

Lisa Lang/DE

Maurice Benayoun/FR

Lucia Pašková/SK

Umelci

sedemminut/SK

Nano vjs/SK

Rozi Mákó/HU

Pau Saiz Soler/ES

Faiza Kracheni/US

Ivana Durkáčová/SK

Refik Anadol/TR

Junichi Oguro/JP

Mišo Hudák/SK

Lucian Rodriguez Arredondo/MX

Nikola Ivanov/CZ

Fero Király/SK

Beáta Kolbašovská/SK

Ezra Šimek/DE

Lístky

OPENING ACT ART & TECH DAYS 2022

Vstupenka na opening act ART & TECH DAYS 2022, ktorý sa uskutoční 23.11. od 20:00. Počet lístkov je limitovaný. Predaj vstupeniek je realizovaný cez portál www.tootoot.fm. Po kliknutí vás presmerujeme na odkaz

ART & TECH CONFERENCE

Vstupenka na konferenciu ART & TECH CONFERENCE 2022, ktorá sa uskutoční 24.11. od 09:00. Počet lístkov je limitovaný. Predaj vstupeniek je realizovaný cez portál www.tootoot.fm. Po kliknutí vás presmerujeme na odkaz.

Creative Music Coding in Sonic Pi

Vstupenka na workshop s Ferom Királym, ktorý sa uskutoční 26.11. od 09:00. Počet lístkov je limitovaný. Predaj vstupeniek je realizovaný cez portál www.tootoot.fm. Po kliknutí vás presmerujeme na odkaz.
6 rokov
86 spíkrov a umelcov
9700 návštevníkov
81 eventov

Art & Tech Days je jedinečný festival, ktorý spája umenie s technológiami

Zygmunt Bauman pomenoval stav, v ktorom sa nachádza súčasná spoločnosť, tekutou modernitou - komplexnou realitou, kde vzťahy definuje neustála zmena.

Posledné roky nám priniesli takú sériu zmien, ktorú sme si len ťažko vedeli predstaviť. Zabudlo sa na historické precedensy a desaťročia progresu nás neučili čeliť negatívnemu chodu udalostí. Dva roky pandémie strieda vojna na území Európy, lemovaná energetickou krízou, kultúrnymi vojnami alebo stále nemanažovanou klimatickou zmenou. VUCA svet, kde rýchlosť zmien, neistota a miera komplexity nemá obdoby sa jednoducho stal našou realitou.

Napriek tomu žijeme najlepší svet v známej histórii. Miera pokroku, technologickej vyspelosti, zdravotnej či sociálnej starostlivosti nebola nikdy vyššia. Mobilita, dostupnosť a otvorenosť sú stále silným motorom pre rozvoj. Pre zvrátenie negatívneho chodu udalostí a pre rozvoj je dôležité zmenu uchopiť a narábať s ňou ako s nevyhnutnosťou.

Leadership, ktorý pochopí, že zmena je naozaj našou neustálou súčasťou, a ktorý bude mať vybudovanú kultúru a mechanizmy na jej uchopenie, bude úspešný. Odolnosť voči zmenám neznamená, že im budeme odolávať, ale že s nimi dokážeme naložiť tak, aby viedli k pozitívnemu výsledku v ktoromkoľvek momente reality.

Je dôležité vedieť zmeny reflektovať, v čom umenie spoločne s vedou ponúkajú nekonečné množstvo perspektív. Zároveň dizajn spolu s technológiami vytvárajú nástroje a spôsoby, ako zmeny zvládnuť a adresovať. To, čo potrebujeme, je pochopiť, kde sa v tom nachádzame my ako jednotlivci a ako môžeme meniť nie len svet okolo seba, ale hlavne ako môžeme meniť seba k lepšiemu smerom k empatii, tolerancii a súcitu.

Pre festival Art&Tech Days 2022 sme zvolili tému Change, pretože vnímame, ako rapídne sa naša každodenná realita mení pod vplyvom zásadných udalostí. Spoločne s medzinárodnými expertmi, umelcami a dizajnérmi budeme hľadať odpovede, ako môžu kultúra, dizajn a technológie prispieť k pochopeniu sveta a jeho pozitívnej zmene. Veríme, že kreativita, empatia a zmysluplné využívanie technológií sú súčasťou takéhoto procesu.

Vitajte na Konferencii Art & Tech 2022.

 

Košice - UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia

Organizátor Creative Industry Košice reaguje na tento prestížny titul festivalom Art & Tech Days.

- Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice